Banner
Trang chủ

OMO Superclass Model & Live MOOC: Mô hình giáo dục cho tương lai

Mùa hè này, STEAM for Vietnam sẽ tổ chức Coding Bootcamp 2020 — trại hè Lập trình cơ bản sử dụng ngôn ngữ Scratch được giảng dạy bởi các giảng viên đã có kinh nghiệm học tập và làm việc trong ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) tại Mỹ. Khóa học hoàn toàn miễn phí và học sinh ở bất cứ độ tuổi, trình độ nào cũng có thể tham gia.

Đăng ký ngay để cập nhật thông tin
về các khóa học của STEAM for Vietnam