TRAIN THE TRAINERS 2024|AI Summer camp
Banner

STEAM for Vietnam chuẩn chỉnh lại bộ máy để chớp lấy các cơ hội mới từ làn sóng Generative AI cho giáo viên và học sinh Việt

Ngành khoa học máy tính đang đối diện với một thực tế đầy thách thức. Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), dự báo đến năm 2030, khoảng 25% công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông có thể bị ảnh hưởng bởi tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, một nghiên cứu của McKinsey cũng chỉ ra rằng AI và tự động hóa có thể thay thế từ 40% đến 60% các nhiệm vụ hiện tại của lập trình viên. Vậy liệu có nên học lập trình nữa không khi mọi thứ đang dần bị AI thay thế?

Thông cáo báo chí: Scratch Foundation chọn STEAM for Vietnam là tổ chức đại diện Đông Nam Á tham gia hội nghị giáo dục tại đại học MIT

Ngành giáo dục máy tính đang đối diện với một thực tế đầy thách thức. Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), dự báo đến năm 2030, khoảng 25% công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông có thể bị ảnh hưởng bởi tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, một nghiên cứu của McKinsey cũng chỉ ra rằng AI và tự động hóa có thể thay thế từ 40% đến 60% các nhiệm vụ hiện tại của lập trình viên. Vậy liệu có nên học lập trình nữa không khi mọi thứ đang dần bị AI thay thế?

Đăng ký ngay để cập nhật thông tin
về các khóa học của STEAM for Vietnam