Bình chọn cho các dự án cuối khoá đặc sắc lớp CS 001 và CS 101.

Đăng kí và xem trực tiếp Demo Day qua YouTube hoặc Facebook.

Để có thể xem được các bài viết, bạn hãy Đăng ký tài khoản hoặc Đăng nhập tại đây.