Đếm ngược đến Demo Day

Top 15 các dự án cuối khoá của lớp CS 001 & lớp CS 101,
các bạn vào bình chọn cho dự án tốt nhất và bình luận thêm ý kiến của mình nhé!

Đăng kí và xem trực tiếp Demo Day qua YouTube hoặc Facebook.

0
Ngày
0
Giờ
0
Phút
0
Giây
CS 001 - Nhập môn Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch
Xem thêm
CS 101 - Nhập môn Khoa học máy tính với Python
Xem thêm